Jak uprawiać seks tantryczny – wszystko co musisz wiedzieć

Seks tantryczny to starożytna praktyka, która integruje seksualność, duchowość i rozwój osobisty. Chodzi w nim o odkrywanie głębszych połączeń emocjonalnych i duchowych z partnerem, a nie tylko fizyczną przyjemność. Kluczowe w tej praktyce są świadomość i obecność w chwili obecnej. W trakcie seksu tantrycznego skupiam się na relaksacji i skoncentrowaniu na doznaniach w moim ciele. Oddychanie odgrywa istotną rolę, pomagając mi rozluźnić ciało i podnieść energię seksualną. Ważne jest też bezwarunkowe akceptowanie swojego ciała i seksualności. Mogę eksplorować swoje ciało i wzajemnie się eksponować z partnerem w długich sesjach. Często stosuje się techniki opóźniania orgazmu, aby zwiększyć intensywność doznań. Komunikacja z partnerem jest niezwykle ważna, aby wyrazić swoje potrzeby i pragnienia. Wiele osób korzysta z pozycji seksualnych, które umożliwiają głębsze połączenie energetyczne. Medytacja i rytuały mogą pogłębić doświadczenie. Seks tantryczny może przynieść korzyści, takie jak większa intymność, rozwój osobisty i wzrost energii seksualnej. Praktyka wymaga czasu, cierpliwości i otwartego umysłu, ale prowadzi do głębszej satysfakcji seksualnej i większej harmonii w związku. Podstawowe zasady to świadomość, powolność, oddychanie, energia seksualna, komunikacja, wizualizacja, kontrola ejakulacji, szacunek i miłość. Techniki obejmują stan umysłu, oddychanie, powolność, energię seksualną, medytację, zmysłowość, odkrywanie ciała, współczucie, transcendentne doświadczenie ego, dłuższy orgazm. Korzyści seksu tantrycznego to zwiększona świadomość, intymne połączenie, rozwinięcie energii seksualnej, samodoskonalenie, uczucie spełnienia, lepsze zdrowie psychiczne i emocjonalne, połączenie seksu i duchowości, wydłużenie trwania i intensywności seksu, otwartość i eksploracja, praktyki dla wszystkich.

Jak uprawiać seks tantryczny – wszystko, co musisz wiedzieć

Jak uprawiać seks tantryczny – wszystko, co musisz wiedzieć

 • Seks tantryczny to praktyka, która sięga korzeniami do dawnych tradycji indyjskich.
 • Tantra odnosi się do filozofii i praktyk, które integrują seksualność, duchowość i rozwój osobisty.
 • W seksie tantrycznym nie chodzi tylko o fizyczną przyjemność, ale również o głębsze połączenie emocjonalne i duchowe.
 • Ważnym aspektem seksu tantrycznego jest świadomość i obecność w chwili obecnej.
 • Uczestnicy praktyki starają się być bardziej zrelaksowani i skoncentrowani na doznaniach w ciele.
 • Oddychanie odgrywa kluczową rolę w seksie tantrycznym, pomagając rozluźnić ciało i podnieść energię seksualną.
 • Wolne od ocenienia i oczekiwań podejście do ciała i seksualności jest również ważne w tantryzmie.
 • Seks tantryczny może obejmować długie sesje, podczas których partnerzy eksplorują swoje ciała i wzajemnie się eksponują.
 • Często stosuje się techniki opóźniania orgazmu, aby zwiększyć intensywność doznań.
 • Ważne jest również komunikowanie się z partnerem i wyrażanie swoich potrzeb i pragnień.
 • Wiele osób praktykujących seks tantryczny korzysta z pozycji seksualnych, które umożliwiają głębsze połączenie energetyczne.
 • Partnerzy mogą również praktykować medytację lub rytuały przed lub po seksie tantrycznym, aby pogłębić doświadczenie.
 • Seks tantryczny może przynieść wiele korzyści, takich jak większa intymność, rozwój osobisty i wzrost energii seksualnej.
 • Praktyka seksu tantrycznego wymaga czasu, cierpliwości i otwartego umysłu, ale może prowadzić do głębszej satysfakcji seksualnej i większej harmonii w związku.

 

Podstawowe zasady seksu tantrycznego

 • Świadomość: Jednym z kluczowych elementów seksu tantrycznego jest świadomość. Oznacza to być obecnym w chwili, skupić się na ciele i zmysłach, a także na partnerze. Unikaj rozpraszających myśli i skup się na odczuwaniu każdej chwili.
 • Powolność: Seks tantryczny zachęca do powolnego tempa i wydłużania doświadczenia. Zamiast spieszyć się do orgazmu, warto cieszyć się drogą i odkrywać nowe sposoby przyjemności. Powolne ruchy i oddychanie pomagają zwiększyć intymność i intensyfikują doznania.
 • Oddychanie: Oddech odgrywa kluczową rolę w seksie tantrycznym. Skoncentruj się na głębokim i równomiernym oddychaniu. Możesz synchronizować oddechy z partnerem, tworząc więź i energetyczną harmonię między wami.
 • Energia seksualna: Tantra uznaje energię seksualną za potężną siłę, która może być przekształcona i użyta do rozwoju duchowego. W trakcie seksu tantrycznego warto skupić się na rozprzestrzenianiu tej energii w całym ciele, zamiast skoncentrować się tylko na obszarze genitaliów.
 • Komunikacja: Ważne jest otwarte i szczerze komunikowanie się z partnerem podczas seksu tantrycznego. Wyrażaj swoje potrzeby, pragnienia i granice. Wspólna komunikacja pomaga budować więź i zwiększa intymność między partnerami.
 • Wizualizacja i medytacja: Tantra korzysta z technik wizualizacyjnych i medytacyjnych, aby wzmocnić doświadczenie seksualne. Możesz wyobrażać sobie pożądane scenariusze lub skupić się na wyobrażeniach, które wzmacniają połączenie z partnerem.
 • Kontrola ejakulacji: W seksie tantrycznym kontrola ejakulacji jest kluczowa. Zamiast skupiać się na osiągnięciu orgazmu, warto eksplorować różne stadia podniecenia i nauczyć się kontrolować moment ejakulacji. To umożliwia przedłużenie i intensyfikację doświadczenia seksualnego.
 • Szacunek i miłość: Podstawową zasadą seksu tantrycznego jest szacunek i miłość do partnera. Ta praktyka promuje głęboką intymność i więź emocjonalną. Pamiętaj, że seks tantryczny jest o wspólnym doświadczaniu bliskości i spełnienia, nie tylko o indywidualnej satysfakcji.

 

Techniki seksu tantrycznego

 1. Stan umysłu – Kluczowym elementem seksu tantrycznego jest stan umysłu. Obejmuje on świadomość, obecność i koncentrację na chwili obecnej. Oznacza to, że należy skupić się na doznaniach ciała i emocjach, zamiast myśleć o wyniku czy celach.
 2. Wdech i wydech – Oddychanie jest ważnym aspektem tantrycznego seksu. Parterzy powinni skoncentrować się na głębokim oddychaniu, synchronizując wdech i wydech. To pomaga w rozluźnieniu ciała i umysłu oraz tworzy więź między partnerami.
 3. Powolność – Seks tantryczny jest oparty na wolniejszym tempie. Zamiast się spieszyć, partnerzy powinni eksplorować ciało i zmysły swojego partnera w sposób delikatny i cierpliwy. Powolne ruchy i długie całowanie są kluczowe w tworzeniu głębokiej intymności.
 4. Energia seksualna – Tantryczny seks polega na wykorzystywaniu i kierowaniu energią seksualną w celu osiągnięcia duchowej i fizycznej ekstazy. Partnerzy mogą praktykować techniki, takie jak wizualizacje, oddechy, dotyk i oczyszczenie energetyczne, aby wzmacniać i rozprzestrzeniać tę energię.
 5. Medytacja – W praktyce seksu tantrycznego medytacja odgrywa ważną rolę. Partnerzy mogą praktykować medytację przed aktem seksualnym, aby uspokoić umysł i skoncentrować się na swojej intencji i połączeniu z partnerem.
 6. Zmysłowość – Seks tantryczny podkreśla znaczenie zmysłowości. Partnerzy mogą korzystać z wszelkich zmysłów – wzroku, dotyku, smaku, słuchu i zapachu – aby zwiększyć swoją świadomość i zacieśnić więź między sobą.
 7. Odkrywanie ciała – W seksie tantrycznym zachęca się do odkrywania i eksplorowania ciała partnera w sposób pełen czułości. To oznacza docenianie i dotykanie każdej części ciała, nie tylko skupianie się na genitaliach. W ten sposób można osiągnąć większą bliskość i intymność.
 8. Współczucie i akceptacja – Seks tantryczny opiera się na wzajemnym współczuciu i akceptacji. Partnerzy powinni otwarcie komunikować swoje potrzeby, pragnienia i granice, a także być gotowi do słuchania i rozumienia swojego partnera.
 9. Transcendencja ego – Seks tantryczny dąży do transcendencji ego i połączenia z czymś większym. Partnerzy starają się o rozluźnienie i uwolnienie się od kontroli umysłu, by doświadczyć głębszych poziomów połączenia i ekstazy.
 10. Dłuższy orgazm – W tantrycznym seksie orgazm nie jest celem samym w sobie, ale często postrzegany jako pojawiająca się naturalnie część doświadczenia. Partnerzy starają się przedłużyć i rozszerzyć doznania, osiągając stan rozkoszy i ekstazy przez dłuższy czas.

 

Korzyści seksu tantrycznego

 • Zwiększone poczucie świadomości: Seks tantryczny opiera się na głębokim zanurzeniu się w doświadczeniu seksualnym. Uprawiający go ludzie uczą się być obecni w chwili, czerpać zmysłową przyjemność z każdej czynności i rozwijać świadomość swojego ciała i umysłu.
 • Intymne połączenie z partnerem: Seks tantryczny skupia się na połączeniu energetycznym i emocjonalnym z partnerem. Poprzez wolne, intymne i świadome działania, pary mogą tworzyć głębsze więzi i wzmacniać relacje.
 • Rozbudzanie energii seksualnej: Tantryczne praktyki pomagają rozwijać i kierować energią seksualną w ciele. Poprzez techniki oddechowe, medytację i kontrolę ejakulacji, osoby praktykujące mogą doświadczyć intensywnych i długotrwałych orgazmów, a także zwiększyć ogólny poziom energii.
 • Samodoskonalenie i rozwój osobisty: Seks tantryczny nie jest tylko o fizycznym zaspokojeniu. To także praktyka duchowa, która może prowadzić do samodoskonalenia i rozwoju osobistego. Poprzez zgłębianie własnej seksualności i odkrywanie nowych aspektów swojej intymności, można osiągnąć większą harmonię wewnętrzną.
 • Uczucie spełnienia i satysfakcji: Długotrwałe i głębokie doznania seksualne, jakie mogą towarzyszyć seksowi tantrycznemu, mogą przynieść uczucie spełnienia i satysfakcji. Poprzez koncentrację na przyjemności, partnerzy mogą osiągnąć pełne zanurzenie w seksualnym doświadczeniu.
 • Lepsze zdrowie psychiczne i emocjonalne: Seks tantryczny może przynieść korzyści dla zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Zwiększona świadomość, głębsze połączenie z partnerem i rozkwitająca energia seksualna mogą pomóc w redukcji stresu, zwiększeniu poczucia równowagi i poprawie samopoczucia.
 • Połączenie seksu i duchowości: Seks tantryczny łączy aspekty seksualności z duchowością. Praktykowanie seksu w sposób świadomy i pełen miłości może prowadzić do głębszego zrozumienia siebie, swojego partnera i całego wszechświata. To zaprasza do odkrywania transcendencji poprzez fizyczne doznania.
 • Wydłużenie trwania i intensywności seksu: Tantryczne techniki pomagają opóźnić ejakulację i zwiększyć kontrolę nad orgazmem. To pozwala na dłuższe trwanie aktu seksualnego i doświadczenie bardziej intensywnych doznań zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet.
 • Otwartość i eksploracja: Seks tantryczny zachęca do eksploracji różnych aspektów seksualności i intymności. To pozwala na odkrywanie nowych technik, fantazji i sposobów na zaspokojenie siebie i partnera.
 • Praktyki dla wszystkich: Seks tantryczny nie jest zarezerwowany tylko dla osób w związkach. Może być praktykowany zarówno przez pary, jak i przez osoby samotne, które chcą odkryć głębsze aspekty swojej seksualności i rozwinąć większą świadomość siebie.